CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Kimsoha

Thành viên
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

#CHUYỂN_GIAO_CÔNG_NGHỆ_TÁCH_VÀNG_TỪ_LINH_KIỆN_ĐIỆN_TỬ

Chuyển giao công nghệ thu hồi vàng từ linh kiện điện tử:

Tách vàng từ ram, chip, bo mạch máy tính cũ

Tách vàng từ main điện thoại di động

Tách bạc từ phim X-quang...

Liên hệ: Tiến sĩ Phạm Thanh – ĐT: 0934.309.123

Website:
http://www.maydovang.com

DIEN TU 8.jpg